Ohjaajaksi Vesikoihin-projektin käynnistys

Ohjaajaksi Vesikoihin –projekti käynnistyi lauantaina 14.4. koulutustilaisuudella uimahallilla. Ohjaamisesta kiinnostuneita ohjaukseen ilmoittautui yli 20, joista paikalle ehti 16 innokasta omien taitojensa kehittäjää.

Kajakin tyhjennys vedestä
Melontatekniikkaa Jennin ohjauksessa.

Koulutus alkoi tutustumisella ja samalla Pirre johdatteli muutamaan alkulämmittelyyn liittyvään liikesarjaan. Melontaergometreilla hiottiin melonnan tekniikkaa Jennin ohjauksessa ja keskusteltiin siitä, miten tulevilla melontakursseilla tulee tekniikassa kiinnittää huomiota yksillöllisyyteen. Hyppyaltaassa harjoiteltiin Jyrin opastuksella kaatumista ja pelastautumista sekä keskusteltiin siitä minkälaisia ohjeita oikeassa pelastustilanteessa tulisi käyttää. Lauran pisteellä harjoiteltiin melontaa eri suuntiin ja käännöksiä.

Yhdessä kaikkien ohjaajien kanssa käytiin läpi tulevan kevään kurssien sisältöä ja toteutusta sekä kerättiin ideoita siitä, miten seura voi tukea ohjaajien kehittymistä.

Seuraava ohjaajatapaaminen on 15.5. vesillä Vesikkolinnalla. Aiheesta kiinnostuneet voivat laittaa viestiä  seuran sähköpostiin vesikot@gmail.com tai soittaa ylimelamiehelle.