Ohjaajaksi Vesikoihin

Toiminnan tavoitteena on jäsenten melonnan monipuolisen teknisen osaamisen lisääminen ja turvallisuusosaamisen ja siihen liittyvien taitojen kehittäminen ja ylläpito. Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi:

 • Koulutetaan osaavia melonnanohjaajia
 • Järjestetään
  • Ohjaajien yhteisiä, vesillä pidettäviä harjoituksia
  • Pelastautumisharjoituksia ja –koulutuksia
  • Melonnan jatkokursseja peruskurssien jälkeen
 • Harjoittellaan talvikaudella uimahallissa
 • Jatketaan kurssitoiminnan kehittämistä

Talvikaudella kaikilla seuran jäsenillä on mahdollisuus osallistua uimahallilla tapahtuvaan harjoitteluun. Tärkeimpiä hallilla tehtäviä harjoitteita ovat pelastautumisharjoitukset. Kaatumisharjoituksia suositellaan kaikille seuran jäsenille.

SEURAN TUKEMA KOULUTUS

Kiinnostaako sinua melontaan liittyvät ohjaaja- ja valmennuskurssit? Olet Vanajaveden Vesikot ry:n jäsen? Olet tai haluat olla yhdistyksen toiminnassa mukana ja haluat kehittää valmiuksiasi melonnan ohjauksessa tai valmennuksessa? Tai haluat osallistua melonnan turva- ja pelastuskoulutukseen?

Kirjoita avoin hakemus ja osoita se yhdistyksen hallitukselle. Toimita hakemus sähköisesti liitteineen osoitteeseen vesikot@gmail.com.

Saat  hallituksen päätöksen kahden viikon sisällä hakemuksen saapumisesta.

Avoimen hakemuksen tulee sisältää kurssin, johon haluat osallistua, sisältökuvaus, koulutuksen järjestäjä, ajankohta, kurssimaksun määrä sekä perustelut, miksi kurssin suorittaminen on sinulle ajankohtainen ja tärkeä sekä miten kurssin suorittaminen tukee seuran kehittämistä ja toimintaa.

Suunnittele kurssiosallistumisesi ajoissa, jotta saat päätöksen ennen kurssille lähtöä. Hallituksen myönteinen päätös tarkoittaa seuraavaa:

 • Kurssimaksu maksetaan kokonaisuudessaan.
 • Maksu tapahtuu kurssin jälkeen kuitteja vastaan.
 • Kun hakemus on lähetetty ohjeiden mukaan ja hallitus on päättänyt tukea hakemuksessa mainittua koulutusta.

Vanajaveden Vesikot ry tukee  jäsentensä kouluttautumista ensisijaisesti Suomessa ja erityisen perustelluista syistä ulkomailla (esim. kurssia ei järjestetä missään muodossa Suomessa). Tuki koskee vain kurssimaksua alveineen (ei majoitus ja matkat) ja kurssia, johon hakija on osallistunut.

HYÖDYLLISIÄ NETTILINKKEJÄ

Erinomaisen hieno tiivistelmä eteenpäin melonnan tekniikasta.
http://www.helsinginkanoottiklubi.fi/lajitieto/melontatekniikka

Monipuolista melontatekniikkaa ja kajakin hallintaa EPP4 tasolle asti.
http://vimeo.com/user26256818/albums

Oleelliset asiat eskimokäännöksestä.
http://www.exchile.com/KayakSchoolRollInentifier.htm

Melonnan tekniikoita erinomaisen opettajan Jose Lahtisen esittäminä.
http://www.melontaklinikka.fi  >>> Melontatekniikkaa

Kotimaista käsialaa oleva, animoitu melontaopas
http://www.melontaopas.fi

HYÖDYLLISIÄ MELONTAKIRJOJA

 
Anna Leena Lind, Ari Saarto, Markku Soikkeli: Vesille kajakilla
Kokeneiden kouluttajien ja retkeilijöiden kokoama kirja tutustuttaa lukijan virkistysmelontaan ja opastaa harrastuksen alkuun. Turvallisuus ja ympäristön kunnioitus johtoajatuksinaan kirja johdattaa valitsemaan oikeanlaiset välineet sekä opettelemaan tärkeimmät melonta- ja retkeilytaidot. Luvut taidon opettamisesta ja oppimisesta sekä seuratoiminnasta kutsuvat osalliseksi lajikulttuurista, jossa omatoimisuus ja yhteistoiminta edelleen ovat voitolla bisnesajattelusta.

Doug Cooper: Sea Kayak Handling
Kirjassa on käsitelty perusteellisesti suuri määrä yksittäisiä melontatekniikoita perusteellisin selityksin ja todella hyvin kuvin.

Gordon Brown: Sea kayak
Merimelonnan must-teos

Ken Whiting: Rolling a kayak
Erinomainen eskimon perusteet ja eskimon opettamisen käsittävä kirja nimenomaan kouluttajan näkökulmasta.

John Robinson: Sea kayaking illustrated
Huumorilla höystetty käsin kuvitettu kirja. Selventää monia asioita aivan uudella tavalla.

Doug Alderson ja Michael Pardy: Handbook of safety and rescue
Suhteellisen laaja yleiskuvaus turvallisuudesta. Pelastautumistekniikat selitetty ja kuvitettu hyvin.