Toiminta

Jäsenemme, niin nuoret kuin varttuneemmatkin, voivat harrastaa seurassamme retki-, koski- ja kilpamelontaa. Koulutamme myös aktiivisesti jäseniämme ja muita melonnasta kiinnostuneita. Näiden osa-alueiden toimintaa johtavat ja kehittävät jaostot. Harrastaminen yhden jaoston parissa ei sulje pois muiden jaostojen harrastusmahdollisuuksien käyttöä.

Seuran toiminnan tarkoituksena on taata hyvät mahdollisuudet jäsenten melonnan harrastamiselle. Tämän mahdollistamiseksi jäsenten vapaaehtoistyöllä on suuri merkitys. Aktiivisia jäseniä tarvitaan niin yhdistyksen sääntömääräisten asioiden hoitamiseen kuin myös jaostojen toimintaan ym. lukuisiin tehtäviin jokapäiväisissä tehtävissä.