Toiminta

Vanajaveden Vesikoiden jäsenet voivat harrastaa seurassa melontaa monipuolisesti. Seura tarjoaa myös aktiivisesti erilaisia koulutusmahdollisuuksia jäsenistölle. Eri osa-alueiden toimintaa järjestävät ja kehittävät jaostot, esimerkiksi nuorisojaosto ja aikuismelontajaosto.

Seuran toiminnan tarkoituksena on taata hyvät mahdollisuudet jäsenten melonnan harrastamiselle. Tämän mahdollistamiseksi jäsenten vapaaehtoistyöllä on suuri merkitys. Aktiivisille jäsenille tarjotaan monipuolisesti erilaisia tehtäviä niin yhdistyksen hallinnossa, jaostoissa kuin kertaluontoisissa tapahtumissa ja melonnoissa. Iloisessa porukassa on mukava tehdä monenlaista!