Turvallisuusohjeet

Kaikessa suomalaisessa melonnan seuratoiminnassa sovelletaan Suomen Melonta- ja Soutuliitto ry:n  melonnan turvallisuusohjetta.

Vanajaveden Vesikot ry:n toiminnassa noudatetaan lisäksi aina seuramme omaa turvallisuusasiakirjaa. Kaikkia seuramme retkiä ja tapahtumia varten laaditaan em. turvallisuusasiakirjan mukaisesti turvallisuussuunnitelma, joka perustuu retken tai tapahtuman riskianalyysiin.

Melonnan peruskursseja, kokeilumelotuksia, ohjattuja iltamelontoja ja ryhmämelontoja varten on laadittu näitä tapahtumia koskeva turvallisuussuunnitelma, joka on luettavissa alla:

 • Osallistujat noudattavat annettavia ohjeita.
 • Uimataito on ehdoton edellytys melontaan osallistumiselle.
 • Tapahtuman turvallisuudesta vastaavan ohjaajan on saatava tieto sellaisista sairauksista, joilla voi olla vaikutusta yksittäisten tapahtumaan osallistujien toimintakykyyn vesillä liikuttaessa.
 • Ellei melontaan osallistuvien aiempaa melontakokemusta ole erikseen selvitetty, on ohjaajien aina oletettava, että aikaisempaa melontakokemusta ei ole.
 • Ennen tapahtuman varsinaisen toiminnan käynnistämistä annetaan osallistujille lyhyt kuvaus tapahtuman etenemisestä – eri vaiheet vajalta vesille, melottava reitti ja melontajärjestys ja etu- ja takamelojat.
 • Tapahtumissa melotaan lähellä rantaa ja ryhmässä sekä vältetään turhia väylän ylityksiä.
 • Kaatumistilanteessa pelastamisen vastuun ottaa selkeästi haltuunsa joku ohjaajista. Varsinaiseen pelastamiseen, osallistuu aina kaksi ohjaajaa. Kaatumistilanteessa on huolehdittava muiden osallistujien turvallisuudesta lisäkaatumisten tai -onnettomuuksien estämiseksi.
 • Kaikki osallistujat käyttävät melontaliivejä vesillä oltaessa.
 • Aukkopeitteet pidetään kaikkien päällä, mutta ei välttämättä kiinni.
 • Aukkopeitteen kiinnittämisen ja irrottamisen harjoittelu tehdään ennen vesille menoa.
 • Varmistetaan luukkujen huolellinen sulkeminen, kannet tiiviisti paikoilleen.
 • Ohjaajien varusteina ovat äyskärit tai tyhjennyspumput, hinausköydet, pillit ja matkapuhelimet.
 • Ennen kajakkien siirtoa laiturille tai rantaan ohjaajan huolehtii siitä, että kukaan ei lähde vesille ennen lupaa.
 • Melontatekniikan kuivaharjoittelu, eteenpäin melonta, pysäyttäminen, taaksepäin melonta, tehdään rannassa.
 • Etuohjaaja seuraa takanaan tulevan ryhmän etenemistä ja säätää melontavauhdin sellaiseksi, että ryhmä pysyy kasassa. Etuohjaaja pysäyttää tarvittaessa ryhmän.
 • Ohjaajat voivat keskeyttää tai perua melontatapahtuman olosuhteiden niin vaatiessa esimerkiksi kovan tuulen tai alkoholin käytön takia.
 • Tapahtuman turvallisuudesta vastaava ohjaaja huolehtii siitä, että tämän turvallisuussuunnitelman sisältö on tapahtuman kaikkien ohjaajien tiedossa.