Koululaiset

Vanajaveden Vesikot järjestää ohjattuja koululaismelontoja keväisin ja syksyisin. Kysy rohkeasti lisää!

Koululaismelonta on hyvä tapa tutustua monipuoliseen melontaan. Melontaan varataan aikaa 1,5 h ja ohjaus koostuu seuraavista osiosta:

  • tutustuminen varusteisiin (kelluntaliivit, aukkopeite, mela, kajakki), 10 minuuttia.
  • lyhyt kuivaharjoittelu (melaote, melan ”pyörittäminen”, eteenpäin melonnan tekniikka sekä ohjausvedot), 20 minuuttia.
  • ohjattu ja valvottu kokeilu Vesikkolinnan edustalla, jonka jälkeen lyhyt lenkki ryhmässä, 30 minuuttia.

Kysy tarjous erikoistoiveista, jos esimerkiksi haluatte harjoitella enemmän melontatekniikkaa tai tehdä pidemmän melontalenkin ryhmässä.

Koululaismelonta maksaa kouluille 120 €/ryhmä ja se sisältää kaluston (kajakki, mela, aukkopeite, kelluntaliivit) ja ohjauksen. Opettajalle melonta on ilmainen. Vesillä maksimi ryhmän koko 12 oppilasta. Jos oppilaita on enemmän, niin ohjaaja tekee päätöksen ryhmän jakamisesta pienemmäksi. Tällöin vesilläoloaika per ryhmä on lyhyempi.

Opettajan on perehdyttävä ennen vuokrausta koululaismelontojen turvallisuussuunnitelmaan yhdessä oppilaiden kanssa. Osallistujia ei ole vakuutettu järjestäjän puolesta. Oppilaat ovat kouluajalla opettajan vastuulla. Vanajaveden Vesikoilla on yhdistystoimintansa kattava järjestäjän vastuuvakuutus.

Melontakokeilu laskutetaan opettajan antamilla laskutustiedoilla.

Lisätietoja koululaisten melontakokeiluista saat sähköpostitse vesikot@gmail.com.