Arvot ja visio

Seuran arvot ovat:

 • Yhteisöllisyys
  • Toimimme kannustavasti ja positiivisesti. Autamme toisiamme ja iloitsemme toistemme onnistumisista. Toimintaamme on helppoa tulla mukaan.
 • Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo
  • Jokainen seuran jäsen on tärkeä. Arvostamme toisiamme ja toimimme yhteisten pelisääntöjen mukaisesti.
 • Yksilöllisyys
  • Kunnioitamme yksilöllistä kehittymistä ja jokaisen henkilökohtaista matkaa melojan polulla. Jokaiselle annetaan mahdollisuus liikkua oman tason ja halun mukaan.
 • Luonnon kunnioittaminen ja vastuullisuus:
  • Liikumme luonnossa jälkiä jättämättä, ainoa jälkemme on hetken väreilevä vesi kajakin liukuessa äänettömästi vedessä ja kevyt melan kosketus.

Haluamme olla tulevaisuudessa mahdollisimman monen tuntema, arvostettu ja vaikuttava toimija, joka edistää paikallisen ja alueellisen liikunta- ja urheilukulttuurin toteutumista, vahvistumista ja kehittymistä.

Tavoitteemme on lisätä kaikkien liikunnan määrää, erityisesti lasten ja nuorten, sekä tarjota jokaiselle mahdollisuus liikunnan harrastamiseen. Edistämme kansanterveyttä ja ehkäisemme syrjäytymistä. Haluamme tarjota mahdollisimman suurelle joukolle, mahdollisimman pitkälle kantavaa laadukasta harjoittelua ja innostavaa ja kiinnostavaa ohjelmaa.

Visiossamme seurassamme on vähintään 200 uutta melonnan harrastajaa. Seurassamme on paljon melontaosaamista ja vähintään 8 koulutettua melonnanohjaajaa, jotka haluavat tuoda oman panoksensa seuratoimintaan.

Tavoitteiden toteutuminen on viiden vuoden tähtäimellä.

Seuratoiminnassa noudatetaan Olympiakomitean laatimia urheiluyhteisön reilun pelin ihanteita ja tavoitteita. Seura noudattaa myös Suomen Melonta- ja Soutuliiton yhdenvertaisuus-ja tasa-arvosuunnitelmaa sekä antidoping-ohjelmaa.