Toimintasuunnitelma 2018 ja syyskokousinfo

Vanajaveden Vesikoiden syyskokous pidetään torstaina 23.11. klo 18.00 AinaComilla osoitteessa Parolantie 104. Kaikki seuramme jäsenet toivotetaan tervetulleiksi kokoukseen.

Toimintasuunnitelmaehdotus 2018 löytyy kokonaisuudessaan täältä. Vuoden 2018 talousarvioesityksen voi pyytää sähköpostitse osoitteesta vesikot@gmail.com. Seuraavassa poimintoja vuoden 2018 toimintasuunnitelmaluonnoksen suuntaviivoista ja ydinkohdista:

Jaostot

Jaostorakennetta muutetaan. Jaostoja on neljä kappaletta:

 1. Aikuisten harrastetoiminta
 2. Lapset ja nuoret
 3. Kilpailutoiminta
 4. Vaja

Aikaisemmin seurassamme on ollut erikseen retkijaosto ja koulutusjaosto. Hallituksen esitys aikuisten harrastoimintajaoksesta perustuu siihen, että em. vanhat jaokset ovat palvelleet nimikkeinä huonosti isoa osaa seuramme aikuisista jäsenistä. Uudella jaoksella tavoitellaan paremmin jäsenistoä palvelevaa ympärivuotista toimintaa.

Lasten ja nuorten jaosto palvelee seuramme nuoria jäseniä jo tällä hetkellä hyvin ja toimii monen nuoren ja lapsen kohdalla ponnahduslautana kilpailutoiminnan pariin.

Kilpailujaoksen toimintaa laajennetaan siten, että Spesial Olympics-ryhmä on jatkossa osa kilpailujaostoa.

Vajajaoksen tarkoituksena on Vesikkolinnan ja kaluston ylläpitoon osallistuvan aktiivisen ryhmän muodostaminen.

Jäsenmaksut

Toimintasuunnitelmassa ja talousarviossa jäsenmaksurakennettamme esitetään muutettavaksi siten, että jatkossa seurassamme on vain kaksi varsinaista jäsenmaksuluokkaa eli:

 1. Aikuiset
 2. Nuoret

Hallituksen esitys jäsenmaksurakenteen muutoksesta perustuu mm. seuraaviin seikkoihin:

 • Aikuisten jäsenmaksun porrastus on ollut perusteltua silloin, kun jäsenmaksuun sisältyi Melojalehti, jota tilattiin 1 kpl/talous. Tätä aikuisten jäsenmaksun porrastamisperustetta ei enää ole.
 • Kaikilla seuramme jäsenillä on käytettävissään samat edut riippumatta siitä ovatko he perheen ainoita seuramme jäseniä tai perheen muita seuramme jäseniä. Jäsenien tasapuolisen kohtelun näkökulmasta jäsenmaksujen porrastaminen ei ole perusteltua.
 • Sähköinen jäsenrekisteri jäsenmaksulaskutuksineen ja seuramme omat jäsensivut pystytään ottamaan käyttöön nopealla aikataululla.

Hallituksen esitys vuoden 2018 jäsenmaksuiksi on:

 • Aikuistet 65 eur
 • Nuoret (2000 ja myöhemmin syntyneet) 30 eur

Lisäksi käytössä säilytetään kannattajajäsenmaksu 100 eur ja seuran sääntöjen mukaiseksi kertakaikkiseksi kannattajajäsenmaksuksi ehdotetaan 2.000 eur

Tiedotus

Yksi vuoden 2018 teemoista on tiedotuksen kehittäminen. Sähköinen jäsenrekisteri yhdistettynä samassa järjestelmässä oleviin jäsensivuihin laajentaa tiedottamisen kanavia, tiedottamisen kohdistusta ja tiedottamisen nopeutta. Suunnitellussa jäsenrekisterijärjestelmässä jäsenet voivat itse päivittää itse omia tietojaan. Jäsenrekisteriin rakennetaan valinnat, joilla kukin jäsen pääsee valitsemaan mistä seuramme toimintamuodoista hän on kiinnostunut.

Vesikkolinnan avaimet

Tällä hetkellä Vesikkolinnan uudet digitaaliset iLOQ-avaimet ovat pantillisia. Hallitus esittää, että vuoden 2018 alusta lukien avaimet muutetaan maksullisiksi ja avainmaksu on 30 eur. Muutos ei koske vuonna 2017 avaimen lunastaneita.