Sähköisen jäsenrekisterin käyttöönotto

Seuramme sähköisen jäsenrekisterin käyttöönotto edistyy. Vanhan excel-pohjaisen jäsenrekisterin tiedot on nyt siirretty sporttisaitin sähköiseen jäsenrekisteriin. Kaikki ne jäsenemme, joiden oma tai jonkun muun samassa osoitteessa asuvan jäsenemme sähköpostiosoite on seuran jäsen- tai avainrekisterissä, saavat omaan tai jonkun muun samassa osoitteessa asuvan jäsenemme sähköpostiin pyynnön jäsenrekisteritietojensa tarkistamisesta. Osa tarkistuspyynnöistä lähetetään huoltajan sähköpostiin.

Tarkistuspyyntö on tässä artikkelissa näkyvän kuvan mukainen sähköpostiviesti. Tietojen tarkistuksen yhteydessä tulleesta sähköpostiviestistä kannattaa valita vaihtoehto “Tietoni ovat muuttuneet ja haluan päivittää ne nyt”, jolloin pääsee luomaan salasanan tulevaa käyttöä varten. Jäsensivusto tullaan tulevaisuudessa tekemään jäsenrekisterin kanssa samalle sporttisaitin alustalle ja kirjautuminen jäsensivustolle tehdään näillä jäsenrekisterin mukaisilla jäsentiedoilla. Tietojen tarkistamisen yhteydessä on hyvä tehdä omien mielenkiinnon kohteiden mukaiset valinnat kohtaan “Sähköpostitse lähetettäviä tiedoitteita kohdistetaan jäsenille ao. valintojen mukaisesti.”

Ongelmatilanteissa voi lähettää sähköpostia tarkistuspyynnön yhteydessä näkyvään vastausosoitteeseen.

Ne jäsenemme, joiden sähköpostiosoite ei ole jäsen- tai avainrekisterissämme eivät saa tätä sähköpostia jäsentietojensa tarkistamisesta. Näitä jäseniä pyydetään ilmoittamaan sähköpostisoitteensa jäsenrekisteriin lisäämistä varten osoitteeseen vesikot@gmail.com. Myöhemmässä vaiheessa jäsenrekisteritietojen tarkistuspyyntöjä tullaan lähettämään postitse.

Sähköpostit jäsenrekisteritietojen tarkistamisesta lähetetään viimeistään 27.11.2017.