Lasten ja nuorten Tähtiseura!

Vanajaveden Vesikot ry on saavuttanut 27.11.2021 Olympiakomitean ja Suomen Melonta ja Soutuliittoon myöntämän Tähtimerkki tunnustuksen lasten- ja nuorten urheilutoiminnassa osoituksena laadukkaasta seuratoiminnasta.
Tähtimerkki on tunnus urheiluseuralle, joka käy läpi kehittämisen polun ja täyttää määritellyt laatutekijät. Lopuksi seura auditoidaan. Arvioinnin kohteena ovat seuran johtaminen ja hallinto, urheilutoiminta, seuran ihmiset sekä aineelliset resurssit. Osa-alueita on kolme: Lasten ja nuorten toiminta, aikuisliikunta ja huippu-urheilu.
Tähtimerkin saaneet seurat muodostavat tähtikuvion, joka loistaa kirkkaampana kuin tähdet yksinään. Tähtikuviossa jokainen voi urheilla ja liikkua omalla tasollaan kohti omia tavoitteitaan yhä suuremman taustatuen avulla. Tähtimerkki on lupaus laadusta nykyisille ja uusille jäsenille.
Vanajaveden Vesikot kiittää kaikkia, jotka ovat olleet tätä tunnusta mahdollistamassa. Pitkäjänteinen kehitystyö kannatti!