Väli-info tulevaisuusillan jatkoaskeleista

…mikä seuran toiminnassa harmittaa minua
…mitä jos toiminta jatkuu nykyisellään
…meidän seurassamme on hyvin…
…mikä on seuran toiminnan kehittymisen este
…mitä nykyisessä toiminnassa kannattaa kehittää
Muun muassa näihin kysymyksiin jokainen mukana ollut jäsen pääsi vastaamaan Vesikkojen Tulevaisuusillassa torstaina 14.9. Seuratoiminnan asiantuntija Sirpa Korkatin toiminnallinen työtapa mahdollisti sen, että jokainen kirjasi vähintään yhden asian omana vastauksenaan jokaiseen kysymykseen. Näin kaikki pääsivät esittämään omia näkemyksiään. Tulevaisuusillan keskustelu oli avointa ja rakentavaa. Tulevaisuudesta mietimme esimerkiksi: mitä ensi vuonna pitäisi tehdä, mitä uutta kannattaisi kehittää ja millä tavalla jäsenet itse haluaisivat olla mukana toiminnassamme. Seuran hallituksella on mielenkiintoinen tehtävä jatkaa Sirpan kanssa Vesikoiden tulevaisuusvision ja -strategian työstämistä ensi perjantaina 22.9, jonka jälkeen jäsenistöä tiedotetaan aiheesta tarkemmin.

Seuraavat mahdollisuudet vaikuttaa tulevaan toimintaan ovat Oman Seura Analyysi-kysely sekä lokakuussa (alustava päivämäärä 12.10.) järjestettävä jaostojen työpaja. Tavoitteena on, että ensi kaudeksi saadaan muodostettua toimivat jaostot. Työpaja on ennen syyskokousta, jotta ensi kauden toimintasuunnitelman rakentamiseen saadaan suuntaviivat suoraan jäsenistöltä. Kiitämme ennen Tulevaisuusiltaa sähköpostilla kehitysideoita lähettäneitä ja Tulevaisuusiltaan osallistuneita. Tulevaisuusillan vastauksista lainaten: ”Tärkeintä on melonta.”